»»» ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH «««


czwartek, 3 stycznia 2019

ZAPROSZENIE DO KONKURSU 2019Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

 IX Ogólnopolski Konkurs Literacki
dla
uczniów 7-8 klas szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

REGULAMIN

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.
Regulamin konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą.
Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.
Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi  należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com  do dn. 2 marca 2019 r. Teksty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie biorą udziału w konkursie. 

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną (na podany w formularzu adres e-mail) lub telefoniczną nastąpi do dnia 16 marca 2019r. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2019r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3,  woj. śląskie.
Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.

Ocenie jury podlegać będą:         
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.
Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.
                                                                                 
                                                                                                          Organizatorzy

niedziela, 22 kwietnia 2018

Podziękowania


Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania.  Zapraszamy uczestników do udziału w kolejnych edycjach konkursu. 
Dziękujemy patronom honorowym: posłom Izabeli Leszczynie i Andrzejowi Gawronowi, Ministrowi Edukacji Narodowej, Wojewodzie Śląskiemu i Staroście Lublinieckiemu.
Szczególnie ciepło chcemy podziękować tym nauczycielom, którzy zaangażowali się w promocję naszego konkursu i zachęcili swoich podopiecznych do zaprezentowania swoich przemyśleń w formie literackiej refleksji. Wśród nich jest wiele osób, które nadsyłają do nas prace co roku. Czujemy się zaszczyceni. Wszystkim Państwu składamy najserdeczniejsze życzenia: niesłabnącego zapału, sił do realizacji kolejnych wyzwań i  nowych pomysłów uświetniających pracę dydaktyczną. 

Agata Droszcz
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie
Agata Tołłoczko
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Zgierzu
Agnieszka Henel
I LO im. Juliusza Słowackiego Częstochowa
Agnieszka Kaczmarek
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Kędziora-Śmiałek
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim
Agnieszka Kniat
I Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie
Agnieszka Łazarek
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach
Agnieszka Łuczak-Wielgórka
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie
Agnieszka Miksa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Agnieszka Oses
Gimnazjum Katedralne Poznań
Agnieszka Prokopowicz
Zespół Szkół w Gręzówce
Agnieszka Roczniak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
Aleksandra Bednarska- Chłopaś
Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie
Aleksandra Bura
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu
Alicja Koprowska
Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Jana Pawła II w Czersku
Aneta Bednarek
Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie
Aneta Kaliściak
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku
Aneta Lach
Szkoła podstawowa nr. 1 imienia Marii Konopnickiej w Lublińcu
Anita Dorczyńska-Czopowik
Szkoła Podstawowa TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu
Anna Białczak
Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Mrągowie
Anna Białous
Zespół Szkół w Rzepinie
Anna Lipińska
XIX Liceum Ogólnokształcące Gdańsk
Anna Pakuszewska
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku
Anna Rogala-Goj
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu
Anna Seredyńska-Spieszko
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
Anna Sobol
Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy
Anna Woźniak
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie z oddziałami gimnazjalnymi
Anna Woźniak
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie z oddziałami gimnazjalnymi
Barbara Furtak
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych Żywiec
Barbara Sołęga
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Barbara Szuster
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu
Barbara Włoch - Kasprowicz
Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy
Beata Czechowska
Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim
Beata Mazar
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach
Beata Wąsala
I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach
Bernardyna Banaś
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
Bożena Fulas
CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska Sosnowiec
Bożena Gajdzis
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Bożena Kozieńska
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
Chłąd Iwona
Sp nr3 im Jana Pawła II w Kłobucku
Danuta Górna
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Żywcu
Dominika Kamińska
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Dorota Gaj
LO nr 3 w Opolu
Dorota Lewicka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Kluczbork
Edyta Jantos
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Edyta Kloś-Dobrowolska
Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy
Edyta Łuszczewska
Zespół Szkół Mechanicznych Gorzów Wielkopolski
Edyta Świstowicz-Mazur
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
Ela Bogaczyk
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu
Elżbieta Drzewiecka
Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie
Elżbieta Marcowska
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
Elżbieta Zawodnik
V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Radomiu
Emilia Słoń
Sekcja Polska w Collège Esplanade w Strasburgu
Ewa Gałka
Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej
Ewa Grobelna
Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im .M.Konopnickiej Jaworzyna Śląska
Ewa Grodecka
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
Ewa Ignaczewska
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
Ewa Łucyszyn-Pająk
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
Ewa Nowak
Zespół Szkolno-Przedszkolny Ciasna
Ewa Radzijewska
I Zespół Szkół im Stanisława Staszica we Wschowie
Ewa Rogulska
Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie
Ewa Ślusarek
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nysie
Ewa Zelek
Szkoła Podstawowa w Mordarce
Ewelina Iwaniuk-Bakalarczyk
Szczecin International School
Grażyna Głąb
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach
Halina Nowak
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Łobodno
Honorata Jarosz
I Zespół Szkół im. S. Staszica we Wschowie
Ilona Tutaj
Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
Ilona Tutaj
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta STO w Częstochowie
Ilona Tutaj
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące I Społeczne im. Zbigniewa Herberta W Częstochowie
Iwona Cychnerska
Szkoła Podstawowa w Ryjewie
Iwona Kociołek
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
Iwona Kowalewska
LiceuOgólnokształcące im. Stanisława Staszica w Rzepinie
Iwona Łukasik
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego Nowy Wiśnicz
Iwona Płóciennik
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza Słupsk
Iwona Rutkowska
Szkoła Podstawowa Nr 1 Świebodzin
Iwona Rutkowska
Szkoła Podstawowa nr 1 Ryjewo
Iwona Witkowska
Zespół Szkół Nr 24 w Bydgoszczy
Jadwiga Słopiecka
Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku im. Zasłużonych Ludzi Morza
Joanna Chorąży
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
Joanna Gwóźdź
Szkoła Podstawowa w Radgoszczy
Joanna Kot
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Wrocław
Joanna Stanisławska
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie
Joanna Truszkowska
Szkoła podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera Gdańsk
Joanna Walkowiak
Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego Gorzów Wielkopolski
Joanna Zbroja
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice
Jolanta Bartz
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie
Jolanta Chyba
Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa Witkowo
Jolanta Kalisz
Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Paczkowie
Jolanta Kalisz
Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie
Jolanta Winkler
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu z Oddziałami Gimnazjalnymi w Brynku
Justyna Juszczak-Strzelczyk
Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu
Justyna Malicka
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Justyna Mikuła
Gimnazjum nr 18 w Rybniku
Justyna Mikuła
II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
Karina Balska
Ecole Européenne Luxembourg I
Karolina Lewosz
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku; V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Katarzyna Bodziachowska
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie
Katarzyna Chabowska
Szkoła Podstawowa nr 24 we Wrocławiu
Katarzyna Dynek
Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Katarzyna Felińska
Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego Świdwin
Katarzyna Garyga
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
Katarzyna Harmak
VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
Katarzyna Kroczek
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Katarzyna Leszczuk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Katarzyna Paczyńska
III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie
Katarzyna Roszkowska-Żydowo
Szkoła Podstawowa nr 9 Skierniewice
Katarzyna Syta-Wasak
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Katarzyna Sztangret
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach
Kinga Pawelec
Polsko-Francuskie Niepubliczne Gimnazjum "La Fontaine" Warszawa
Kuźmińska Barbara, Baćkowska Marzena
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
Lidia Pachuta
Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZS nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" Warszawa
Lucyna Książek
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Wł. Broniewskiego Ostrowiec Świętokrzyski
Lucyna Majdak
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
Lucyna Majdak
I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
Luiza Bondaruk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu
Maciej Szmyd
I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Magdalena Adamczyk
Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi
Magdalena Łubkowska
Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce- Leszczynach
Magdalena Świątek-Brzezińska
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim
Małgorzata Borzeszkowska
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej
Małgorzata Chojnowska
Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie
Małgorzata Galik
Gimnazjum Jana Pawła II Czerwieńsk
Małgorzata Gliszczyńska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku
Małgorzata Górka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu
Małgorzata Gzyl
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej
Małgorzata Jarkiewicz
Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie
Małgorzata Józefkowicz
Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie
Małgorzata Serwecińska
Szkoła Podstawowa SRW Jarnołtówek
Małgorzata Skawińska
Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej
Małgorzata Tomaszewska
III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
Marek Gałązka
Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Korfantego w Mikołowie
Maria Doroszew
Liceum Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu
Maria Miniszewska
I Liceum Ogólnokształcące im. J.Słowackiego w Częstochowie
Marietta Szleszyńska
Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
Mariusz Pleszak
III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach
Marta Paszek
Szkoła Podstawowa w Chałupkach
Marta Witkowska
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika Katowice
Martyna Ziółkowska
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi
Marzanna Pietruszka-Łój
Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Budryka Gliwice
Marzena Grzebyk
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rzeszowie
Marzena Milejska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
Mirosława Marszewska
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego Luzino
Monika Górna
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie
Monika Kamińska
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu
Monika Sikora
Publiczna Szkołą Podstawowa w Grabinach
Monika Szyndler
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zakopanem
Monika Żmudka
SP im. Jana Długosza w Piekarach
Olga Taratajcio
Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie
Patrycja Wanatko
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
Paulina Nowak-Drapińska
Gimnazjum nr 113 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" Warszawa
Rafał Kasprzak
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
Renata Pawłowska
Szkoła Podstawowa w Klimontowie
Renata Sowa
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu
Robert Cieślak
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Sylwia Strugała
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie
Teresa Ćwirko
Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi imienia Orła Białego w Brześcach
Teresa Majchrzak
Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie od 2017/2018 włączone do SP nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
Wioletta Osmelak
Szkoła Podstawowa nr 18 im ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej
Wioletta Pięta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
Witold Jarosz
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie
Żaneta Chmielecka
Publiczne Gimnazjum nr 43 w Łodzi im. K. Dedeciusa