»»» ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH «««


wtorek, 21 stycznia 2020

Patronat honorowy

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad konkursem przyjęli:
Minister Edukacji Narodowej,
Wojewoda Śląski,
Śląski Kurator Oświaty
Starosta Lubliniecki.

Oczekujemy nadal na decyzje:
Śląskiego Kuratora Oświaty
posłów na sejm reprezentujących ziemię lubliniecką - Andrzeja Gawrona i Izabeli Leszczyny.

Jesteśmy dumni, że tak zaszczytne grono od wielu lat wspiera organizację naszego konkursu, dodając mu swoją obecnością splendoru i podnosząc jego rangę.

poniedziałek, 30 grudnia 2019

ZAPROSZENIE DO KONKURSU 2020


Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu
ZAPRASZAJĄ
na
 X Ogólnopolski Konkurs Literacki
dla
uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych i uczniów szkół średnich
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
patronat nad konkursem sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, Starosta Lubliniecki

REGULAMIN

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.
Regulamin konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich). Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą.
Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.
Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi  należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com  do dn. 29 lutego 2020 r. Teksty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie biorą udziału w konkursie.  Za pośrednictwem formularza elektronicznego uczestnik potwierdza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu. Pisemną zgodę wraz z informacją o wyrażeniu/ niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku dostarczają wyłącznie laureaci zaproszeni na udział w finale konkursu w siedzibie organizatorów w Lublińcu. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną (na podany w formularzu adres e-mail szkoły) lub telefoniczną (na podany w formularzu nr telefonu szkoły) nastąpi do dnia 13 marca 2020 roku. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3,  woj. śląskie.Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników i ich opiekunów.
Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.

Ocenie jury podlegać będą:         
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.
Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.

HARMONOGRAM


2 stycznia 2020 – 29 lutego 2020 – promocja konkursu
Do 29 lutego 2020 godz. 24.00 – przyjmowanie literackich sms-ów. Teksty przyjmuje się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie internetowej konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com
Do 13 marca 2020r. - rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów
20 marca 2020r. godz. 11.00. - wręczenie nagród w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, publikacja wyników konkursu w Internecie


piątek, 29 marca 2019

PODZIĘKOWANIA

W imieniu organizatorów IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków" składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu. Państwa zachęty, wsparcie, mądre rady pomagają młodym ludziom uwierzyć w swoje możliwości i uzdolnienia. Odkrywacie talenty, wzmacniacie poczucie własnej wartości, rozbudzacie wrażliwość i refleksyjność dzieci i młodzieży. To ważniejsze niż jakiekolwiek nagrody. 

W 2019 roku nasz konkurs realizowali w swoich szkołach:

Agata Król-Drzał – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu

Agnieszka Górska III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Agnieszka Górska – III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Agnieszka Jasik – III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

Agnieszka Jasińska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Kaźmierczak – Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie

Agnieszka Kostrzewa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku

Agnieszka Kotucha – Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 3 w Sosnowcu

Agnieszka Masna – Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

Agnieszka Polińska – Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

Agnieszka Prokopowicz – Zespół Szkół w Gręzówce

Agnieszka Straż – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu

Agnieszka Tułowiecka – Zespół Szkół Nr2 im. ks. J. Tischnera w Żorach

Agnieszka Znajda – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Aleksandra Hepner-Zając – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu

Aleksandra Iliaszuk – Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54 w Warszawie

Aleksandra Kurpińska-Butkiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

Aleksandra Modlińska – Techniczne  Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Aleksandra Ślaska – Szkoła  Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie

Alicja Grabska – Szkoła  Mistrzostwa Sportowego BBTS Podbeskidzie w Bielsku-Białej

Alicja Podstolec – Salezjański  Zespół Szkół Publicznych im. Dominika Savio w Zabrzu

Aneta Święs – Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie

Anetta Gawryluk – Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Ania Lemke-Sławińska – Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu

Anita Bułacińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim

Anna Andres – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

Anna Gancarczyk – Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Anna Lica – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

Anna Mikołajewicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Anna Niewiadomska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku

Anna Pęza – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Anna Piątek-Góra – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Żywcu

Anna Sołtysik – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach

Anna Winiarska – Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie

Barbara Gondek-Matusik – Publiczna  Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Grobli

Barbara Włoch – Kasprowicz – Zespół  Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy

Beata Hrabia-Aleksandrowicz – Szkoła  Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Beata Jędrychowska – Liceum  Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Miechowie

Beata Mazar – II  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach

Beata Pietruk – ZPO  nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim

Beata Zaród – Powiatowy  Zespół Szkół w Chmielniku

Beata Ziętowska – Szkoła  Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

Bernadeta Łabaj – Szkoła  Podstawowa nr 2 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaworznie

Bernardyna Banaś - Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

Bogdan Kozak II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Bogdan Kozak – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Bożena Balcerak – IV  Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

Bożena Fulas – CKZiU  Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu

Bożena Kupisz-Wojtkowska – Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Bożena Rekowska – Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

Bożena Skrzeszowska-Zagórska I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce

Bożena Szczerkowska Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie

Cezary Tulin Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 w Gdańsku-Wrzeszczu

Dagmara Jezierska Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Danuta Górna Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Danuta Groniak Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

Danuta Podhalańska Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie

Danuta Rzeczkowska V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

Daria Jekiel Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie

Dominika Kamińska I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

Dominika Kołodziej Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku - Białej

Dorota Janicka Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

Dorota Kwiecińska CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie

Dorota Liszkowska II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

Dorota Madej Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków

Dorota Osiak Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

Dorota Prokop II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie

Dorota Wawrzkowicz Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie

Dorota Wilczyńska VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

Edyta Jarzębowska Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu

Eliza Cieślak XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Elżbieta Bogaczyk Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Elżbieta Lewkowicz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie

Elżbieta Stormowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie

Elżbieta Suchocka Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu

Elżbieta Żarnowska Centrum Nauki i Biznesu ”Żak” Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Emilia Słoń – Sekcja Polska w Strasburgu

Ewa Chawar Szkoła Podstawowa nr 28 we Wrocławiu

Ewa Drobek Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

Ewa Kistela Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Słupcy z oddziałami gimnazjalnymi

Ewa Krzemińska Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku Pomorskim

Ewa Madruj XVI Gimnazjum przy XIII LO w Szczecinie

Ewa Ozdowska-Bartczak Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu

Ewa Pietrusiak Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku

Ewa Soduła II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni

Ewa Szpak I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie

Ewa Wojcieszyńska V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

Gabriela Berbesz-Kupiec Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Grażyna Głąb Zespół Szkolno-Przedszkolny numer 5 w Brzeszczach

Grzegorz Witecki I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

Halina Nowak   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łobodnie

Hanna German Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku

Inga Matysiak Gimnazjum Katolickie im. św. Brata Alberta Chmielewskiego w Puławach

Ireneusz Lewicki Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

Iwona Dmitrowska I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie

Iwona Dmitrowska Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Iwona Gubańska III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Iwona Kociołek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Iwona Pabis Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie

Izabela Jabłonka Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach

Izabella Marzęda Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Jagoda Kotas IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie

Janina Nowicka Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie

Joanna Baca X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Joanna Bieńko Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Kusocińskiego w Legionowie

Joanna Bonarek II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim

Joanna Golawska-Szewczyk Technikum nr 6 w Bytomiu

Joanna Heftowicz Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grabowie

Joanna Martula I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu

Joanna Michałowska V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herbarta w Słupsku

Joanna Połujańska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w ZSO nr 4 w Białej Podlaskiej

Joanna Sadowska III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni

Joanna Sikorska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie

Joanna Smal Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie

Jolanta Kalisz Zespół Szkół w Paczkowie

Jolanta Wróbel Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Jolanta Wróblewska Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki" we Wrocławiu

Justyna Dudkiewicz XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawa

Justyna Malicka III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Karol Przybyła II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Karolina Piotrowska Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. S. Wyspiańskiego w Waganowicach w Słomnikach

Katarzyna Białek I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie

Katarzyna Chabowska Szkoła Podstawowa nr 24 we Wrocławiu

Katarzyna Garyga Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Wrocławiu

Katarzyna Kozielska V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie

Katarzyna Maleszak Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie

Katarzyna Marciniak Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie

Katarzyna Olczak Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie

Kinga Pawelec Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "La Fontaine" w Warszawie

Kinga Zając Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

Kowalewska Iwona   Zespół Szkół w Rzepinie

Krystian Tomala Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku

Krystyna Staniszewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Rabka-Zdrój

Lidia Lachowicz Szkoła Podstawowa nr 189 im. Marszałka Piłsudskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Lidia Pachuta Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie

Lucyna Murawska I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

Magdalena Jakubowska Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

Magdalena Kasztalska Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej

Magdalena Padlewska Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Magdalena Seidler Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

Malwina Nowak Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

Małgorzata Antosiak Liceum Plastyczne im. B. Morando w Zamościu

Małgorzata Borzeszkowska Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

Małgorzata Czyż Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Małgorzata Glińska Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi w Korycinie Podlaskim

Małgorzata Klinkosh Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie

Małgorzata Olewińska-Kiszczak Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Małgorzata Pieńkowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

Małgorzata Skawińska Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

Małgorzata Stachurska Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

Małgorzata Świerczyńska IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowa

Marek Jóźwiak Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka w Katowicach oraz Szkoła Podstawowa 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach

Maria Doroszew Liceum Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu

Maria Kowalczyk-Żurawska Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Maria Kowalczyk-Żurawska Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Maria Mąka Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie

Maria Miniszewska I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Maria Przewoźnik - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu Śląskim

Maria Sewestianiuk   I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Mariusz Sieczka - Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie

Marta Bromboszcz-Rola III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie

Marta Grabowska Zespól Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie

Marta Witkowska Szkoła Podstawowa nr 56 im. H. Sławika w Katowicach

Martyna Ciecieręga I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. S. Konarskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Katowicach

Marzanna Pietruszka-Łój Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

Marzena Adamczewska III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Marzena Ledwoń Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach

Marzena Tyl Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu

Mirosław Motyka Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Mirosława Rościszewska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile

Monika Brylowska-Dumańska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA w Gdańsku

Monika Filuś Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie

Monika Górna I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie

Monika Kamińska V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu

Monika Krajewska – Hołda - Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka w Katowicach

Monika Przyłębska Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu

Olga Stelmach XXI Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza-Witkacego w Krakowie

Paulina Jankowska Zespół Szkół w Postoliskach

Paulina Racułt Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie

Rafał Łakomy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku

Rafał Łopatka Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie

Rafał Wrotkowski II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

Regina Kaźmierczak Technikum poligraficzne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Renata Dombrowska VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gdańsku

Renata Kowalska Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Renata Lepsza Zespół Szkół w Mogilnie

Renata Mądro Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

Renata Szczepaniak – Knul - Zespół Szkół w  Kwiatkowicach

s. Justyna Kościelska Prywatne Liceum Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Wałbrzychu

s. Krystyna Dębowska Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

s.Małgorzata Bilińska Zespół Szkół nr 2w Nałęczowie

Sylwia Koj II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Teresa Szabelska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie

Tomasz Czowalla Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Tomasz Pyzik I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach oraz Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Gliwicach
Urszula Nieupokojew Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce

Urszula Skitek Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie

Urszula Zaleska I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zofia Głowacka – Szkoła  Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie z oddziałami gimnazjalnymi

Zuzanna Sewastianowicz – Szkoła  Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie
Cieszy nas ogromna liczba nauczycieli, którzy współpracują z nami od wielu lat. Doceniamy Państwa zaangażowanie i prosimy o dalszą współpracę. Życzymy niesłabnącej pasji, satysfakcji, a także zdolnych i chętnych do pracy wychowanków.
Organizatorzy