środa, 8 stycznia 2014

ZAPROSZENIE DO IV EDYCJI KONKURSU W 2014r.


Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

zapraszają do udziału
w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim
dla
uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW

pod hasłem


Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska, Poseł na Sejm RP Izabela Leszczyna, Wojewoda Śląski i Śląski Kurator OświatyKonkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.


REGULAMIN


Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą lub zgłaszają się indywidualnie.

Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami:

- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, telefon kontaktowy – jeżeli uczestnik zgłasza się indywidualnie,

- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel, telefon kontaktowy – jeśli zgłoszenie wysyła szkoła.


Teksty wraz z danymi uczestnika należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dn. 5 marca 2014 r. lub dostarczyć osobiście/pocztą na adres: 

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
ul. Ks. płk Jana Szymały 3
42-700 Lubliniec

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą meilową lub telefoniczną nastąpi do dnia 14 marca 2014r. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2014r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com oraz szkoły: www.zsot.lubliniec.pl. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego w celach promocyjnych.


Ocenie jury podlegać będą:          

- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

                                                                                 

Organizatorzy