niedziela, 1 stycznia 2017

Regulamin VII edycji konkursu LITERACKI SMSZespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu
zaprasza na
 VII Ogólnopolski Konkurs Literacki
dla
uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Lubliniecki oraz Posłowie na Sejm RP: Izabela Leszczyna i Andrzej Gawron

REGULAMIN
Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.
Regulamin konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą.
Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel, telefon kontaktowy .
Teksty wraz z danymi uczestnika należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com  do dn. 4 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą meilową lub telefoniczną nastąpi do dnia 15 marca 2016r. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2017r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3  woj. śląskie.
Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.

Ocenie jury podlegać będą:         
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.
Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.


HARMONOGRAM
2 stycznia 2017 – 4 marca 2017 godz. 24.00przyjmowanie literackich SMS-ów. Teksty przyjmuje się drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie internetowej konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com
Do 14 marca 2017r. - rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów
21 marca 2017r. godz. 11.00. - wręczenie nagród w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu.